GENEETILINE TEST NAISE VILJAKUSPOTENTSIAALI JA VANUSEST TINGITUD VILJATUSRISKI HINDAMISEKS

FERTIFY TEST

 • Tõenduspõhine geneetiline test naise viljakuspotentsiaali ja vanusest tingitud viljatusriski hindamiseks

 • Infot geneetilise viljakuspotentsiaali osas on hea kasutada näiteks pereplaneerimist puudutavate otsuste tegemisel

 • Analüüsib kiibitehnoloogiaga 800 geneetilist varianti ning hindab selle põhjal varase menopausi (enne 45.-dat eluaastat) ning sellega kaasneva varasema viljakuse languse individuaalset geneetilist riski

 • Geneetiline risk varaseks menopausiks võib erineva geneetilise taustaga inimestel erineda kuni 10 korda

 • Mida suurem geneetiline riskiskoor, seda suurem risk varaseks menopausiks

 • Vastavalt teie testi tulemustele anname teile individuaalsed soovitused:

  • loomuliku viljakuse säilitamiseks

  • täiendavate viljakuse meditsiiniliste uuringute läbiviimiseks

  • munarakkude külmutamise ja säilitamise vajalikkusest

  • viljatusravi kasutamise vajalikkusest (kaasa arvatud kehaväline viljastamine ehk IVF)

  • meie partnerkliinikute kohta, kus on võimalik teostada täiendavaid uuringuid

 • Telli test elektroonselt ja meie saadame sulle kõik proovi võtmiseks vajaliku koos tagastusümbrikuga

 • Võta suuõõnest vatitikuga (mille meie sulle saadame) põsekaape proov

 

 

 

 • Saada see tagasi Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS-le

 

 

 

 • Eraldame põsekaape proovist DNA ja analüüsime seda kiibitehnoloogiaga

 

 

 • Koostame geneetilise info põhjal individuaalse riskiskoori

 

 • Saadame sulle tagasi testi tulemused koos soovitustega edasiseks tegutsemiseks

KUIDAS TOIMUB TESTIMINE?
ERDF support to Fertify

Testi väljatöötamist toetas 4000 EUR ulatuses Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi vahenditest innovatsiooniosaku projekt EU50538.

Projekti „Naise viljakuse enneaegse vähenemise tuvastamiseks geenitesti arendamine“ eesmärgiks on valida sobilik DNA kogumise meetod ning leida intellektuaalomandi kaitse võimalused.