GENEETILINE TEST NAISE VILJAKUSPOTENTSIAALI JA VANUSEST TINGITUD VILJATUSRISKI HINDAMISEKS

KUIDAS MA SAAN TESTI TULEMUSTE PÕHJAL OMA VILJAKUST PARANDADA VÕI SÄILITADA?

Vastavalt Teie testi tulemustele anname individuaalsed soovitused:

-    loomuliku viljakuse säilitamiseks

-    täiendavate viljakusuuringute läbiviimise osas

-    munarakkude külmutamise ja säilitamise vajalikkusest

-    viljatusravi kasutamise vajalikkusest (kaasaarvatud kehaväline viljastamine ehk IVF)

-      meie partnerkliinikute kohta, kus on võimalik teostada täiendavaid uuringuid

FERTIFY TESTI KOHASELT ON MUL KÕRGE RISK VARAJASEKS MENOPAUSIKS. KAS SEE TÄHENDAB; ET MUL SAABUB MENOPAUS KINDLASTI ENNE 45. ELUAASTAT?

Ei, testi tulemus näitab lihtsalt seda, et geneetilise tausta tõttu on sul selleks suurem tõenäosus.

FERTIFY TESTI KOHASELT ON MUL MADAL RISK VARAJASEKS MENOPAUSIKS. KAS SEE TÄHENDAB; ET MA EI PEA VARAJASE MENOPAUSI PÄRAST ÜLDSE MURETSEMA?

Erinevate hinnangute kohaselt määrab geneetika menopausi algusajast umbes 50-80% ja hetkel koostab Fertify test riskihinnangu ainult geneetilise info põhjal. Menopausi algusaega mõjutavad ka teatud elustiilitegurid, näiteks suitsetamine, mis võib samuti menopausi algusaega varasemaks nihutada. Varane menopaus võib saabuda ka mõne haiguse tagajärjel, või keemia/kiiritusravi kõrvalmõjuna.

 

MILLISED TEGURID VEEL MÕJUTAVAD VARAST MENOPAUSI JA VILJATUST?

Erinevate hinnangute kohaselt määrab geneetika menopausi algusajast umbes 50-80%. Suitsetamine on kõige olulisem elustiilitegur, mis mõjutab menopausi algusaega, reproduktiivset vananemist ja viljakust üleüldiselt. Menopausi algusaega mõjutavad ka teatud haigused, ning kunstlik varane menopaus võib saabuda ka keemia- või kiiritusravi tulemusel.

            Lisaks võivad naise viljakust vähendada ning viljatust põhjustada sugulisel teel levivad haigused, ning munasarjade või emaka funktsiooni mõjutavad haigused endometrioos ja polütsüstiliste munasarjade sündroom.

 

KUI PALJU JA MILLISID GEENE FERTIFY TESTIGA ANALÜÜSITAKSE?

Fertify test põhineb polügeensetel riskiskooridel ning hindab riski varaseks menopausiks. Polügeensed riskiskoorid summeerivad paljude geneetiliste variantide (tavaliselt ühenukleotiidsed variatsioonid DNA järjestuses) mõju. Need variandid võivad olla seotud mõne kindla geeniga, kuid võivad asuda ka mitme geeni vahel või mõnes piirkonnas, mis reguleerib geenide avaldumist. Hetkel põhineb Fertify test umbes 800 geneetilisel markeril. Teadusuuringud on näidanud, et menopausi algusaega mõjutavad geneetilised variandid on sageli seotud DNA kahjustuste parandamise või immuunvastusega (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26414677).

 

KAS SELLISEID UURINGUID ON KA AVALDATUD, MIS KINNITAVAD GENEETILISE RISKI JA MENOPAUSI ALGUSAJA VAHELIST SEOST?

Geneetiliste variantide mõju menopausi algusajale on uuritud mitmetes uuringutes. Viimane neist avaldati rahvusvahelise ReproGen konsortsiumi poolt 2015. Aastal (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26414677). Selles uuringus kasutati 70 000 naise andmeid, et hinnata enam kui 2 miljoni geneetilise variandi mõju menopausi algusajale. Fertify test kasutabki selle uuringu andmeid, et summeerida erinevate geneetiliste variantide mõju ja koostada individuaalne riskiskoor.

 

KUI TÄPNE ON FERTIFY TEST?

Hetkel koostab Fertify test riskihinnangu ainult geneetilise info põhjal ja testi täpsus on 65%. Töötame selle nimel, et muuta testi elustiiliandmete kaasamisega täpsemaks. Kõik Fertify testi tellijad saavad soovi korral uue riskihinnangu iga kord, kui me oma mudelit paremaks ja täpsemaks muudame.

 

KELLEL ON MU ANDMETELE LIGIPÄÄS? KES ANALÜÜSIVAD MU ANDMEID?

Andmed kodeerib, töötleb, analüüsib ja säilitab Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS lähtudes Eestis kehtivast seadusandlusest. Kõik andmed on konfidentsiaalsed.

 

 

KUI KAUA VASTUSTEGA AEGA LÄHEB?

Proovi koostamine ja analüüsimine võtab aega 2-4 nädalat kuid sõltuvalt genotüpiseerimislaoborite töökoormusest võib vastuste saamine aega võtta kuni kolm kuud. 

KUI KAUA MU PROOVE/ANDMEID SÄILITATAKSE?

Proovidest eraldatakse DNA, mida seejärel kasutatakse genotüpiseerimiseks. Kuna meie eesmärgiks on riskimudelite edasiarendamine ja oma klientidele järjest täpsemate riskihinnangute andmine, säilitatakse geneetilist infot meie andmebaasis. Selle tulemusel saame iga kord, kui meie mudel paremaks ja täpsemaks muutub, saata klientidele uue riskiprofiili uut proovi võtmata.